Čitateljski klub Udruge slijepih - „Književni klub”

Čitateljski klub Udruge slijepih - „Književni klub”

Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec u suradnji s Udrugom slijepih Međimurske županije osnovala je „Književni klub” .

Osnivanjem čitateljskog kluba želi se istaknuti dobrobit ovog jednostavnog načina okupljanja koji potiče članove na druženje i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, osnažuje ljubav prema čitanju te smanjuje izolaciju u zajednici jer omogućuje ljudima sa sličnim temama i problemima dublje i smislenije povezivanje u male zajednice.

KOLIKO ČESTO SE ODRŽAVAJU SASTANCI?

Sastanci se održavaju jednom mjesečno. Datumi održavanja sastanaka unaprijed su dogovoreni među članovima Kluba.

KOLIKO DUGO TRAJU SASTANCI? 

Za sastanka su predviđena 2 sata.

TKO BIRA KNJIGE KOJE SE ČITAJU?

Voditelj Kluba bira knjige na temelju svog čitateljskog iskustva uz uvažavanje interesa članova Kluba. Na kraju svakog sastanka priprema prijedlog naslova za iduće čitanje koji je okvirno predviđen Programom rada Čitateljskog kluba Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec.

TKO VODI RASPRAVE ČITATELJSKOG KLUBA?

Raspravu vodi voditelj čitateljskog kluba / moderator.

KAKO IZGLEDAJU RASPRAVE?

Članovi u grupi imaju priliku iznijeti svoje vlastite doživljaje, mišljenja o pročitanom, mijenjati perspektive. Razgovor je usmjeren na tekst i na ono što taj tekst izaziva u čitatelju. Veličina grupe i pravilo o međusobnom uvažavanju omogućuju da svi jednako sudjeluju i da se sva mišljenja poštuju, što pozitivno utječe na razvijanje sposobnosti izražavanja, samopouzdanja u iznošenju mišljenja pred drugima i argumentiranja. Moderator brine da se rasprava s digresija pravovremeno vraća na pravi put.

KOJI JE CILJ RASPRAVE ?

Različitost mišljenja članova nerijetko dovodi do žustre i zanimljive rasprave, a komentira se sve što se članovima učini zanimljivim tijekom čitanja Cilj rasprave je da se svatko osjeća prihvaćenim i dobrodošlim s obzirom na različitost.

POSTOJI LI KOMUNIKACIJA IZMEĐU SUSRETA?

Članovi u grupi vode komunikaciju u smislu povratnih informacija o kvaliteti susreta i općenito o svakodnevnom životu.

KOJA JE DOBROBIT ČITATELJSKOG KLUBA?

Za članove: stjecanje znanja, iskustva na osnovu pročitanog, sklapanje prijateljstva, osjećaj pripadanja i prihvaćenost.

Za voditelje: usavršavanje vještine upravljanja grupom, vježbanje vođenja rasprave, stjecanje samopouzdanja.

Za knjižnicu: stvaranje ugodnog čitateljskog utočišta, mogućnost utjecaja na razvoj kulture čitanja u društvu, prepoznatljivost u zajednici, razvijanje čitateljske zajednica koja jača ljubav prema čitanju, razvija komunikacijske i čitateljske vještine i prije svega potiču ljude na druženje.

Za zajednicu: kvalitetno osmišljeno slobodno vrijeme građana, načitani građani.

 

 

 Voditelj „Književnog kluba”:


Blaženka Hunjadi Bašek, knjižničarka