Guglanje za mudrice

GUGLANJE ZA MUDRICE: program informacijskog opismenjavanja tinejdžera

POLAZIŠTE ZA RAZVOJ PROGRAMA: Polazište za razvoj programa bila je činjenica da su tinejdžeri danas zasuti velikom količinom nefiltriranih informacija koje su im dostupne putem različitih medija. Anketnim ispitivanjem naše ciljne skupine utvrđeno je da si većina tinejdžera ne postavlja pitanje o autentičnosti, kvaliteti, valjanosti i pouzdanosti informacija. S obzirom da im pristup informacijama predstavlja manji problem u odnosu na vrednovanje, odabir i etički valjano korištenje, osmislili smo 45 minutni program “Guglanje za mudrice” koji ih podučava kako da selektivno pretražuju mrežne izvore.

KOME JE NAMIJENJEN I ZAŠTO? Program informacijskog opismenjavanja tinejdžera namijenjen je učenicima 8. razreda osnovnih škola Međimurske županije, s ciljem da ih se poduči i potakne na to kako da sami pronađu kvalitetne izvore na internetu, dakle, na samostalno mudrije surfanje, te je zato i geslo ovog programa “guglajte, ali pametno…ili pitajte knjižničare”.

TKO GA PROVODI I GDJE? Provode ga knjižničari Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec koji su uključeni u nacionalni projekt “Pitajte knjižničare” u suradnji s Bibliobusnom službom Međimurske županije i školskim knjižničarima. Praktične radionice održavaju se u osnovnim školama županije uz bibliobusna stajališta i čakovečkim osnovnim školama.

NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA: Uz stručno vodstvo knjižničara selektivno se pretražuju on-line referentni izvori. Tinejdžere se kroz praktično pretraživanje raznih mrežnih izvora educira kako da samostalno pronađu “dobre” informacije na internetu. Na radionici učenici praktično pretražuju sadržaje primjerene njihovom uzrastu koristeći izvore kao što su Google (slike, videozapisi, web, karte), Wikipedija, servis “Pitajte knjižničare”, knjižnični katalozi, kazalo časopisa Drvo znanja, stranice Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža itd.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osvijestiti važnost informacijske pismenosti kao osnovne komponente cjeloživotnog učenja, potaknuti tinejdžere na “mudrije surfanje”, na učinkovito pronalaženje, vrednovanje i korištenje informacija, te ih potaknuti na korištenje ostalih knjižničnih usluga.

Program se provodi od 2013. godine prema dogovoru.

Tijekom školskih praznika povremeno se održavaju jednotjedne tematske radionice “Guglanje za mudrice” prilagođene djeci od 9. i 10. godina. Cilj radionice je kroz projektni rad s djecom, temeljen na modelu procesa traženja informacija te praktične primjene pronađenih informacija (Information Search Process, ISP) kojeg je osmislila Carol Kuhlthau, potaknuti djecu na mudrije i svjesnije pretraživanje informacija.

Program je kao primjer dobre prakse predstavljen na stručnih skupovima za knjižničare u Hrvatskoj, kao i na portalu medijskapismenost.hr

Koordinatori programa: Dina Kraljić, dipl. knjižničar, Natalija Hrženjak Šopar, dipl. knjižničar, Sandra Mikac Ciglar, dipl. knjižničar