Impuls za 54+

IMPULS za 54+ (U.P.02.1.103.0055)
Nositelj projekta Međimurska županija


Projektni partneri Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, KUD Mura iz Murskog Središća te Matica umirovljenika Međimurske županije
Trajanje projekta: 17 mjeseci (srpanj 2018.- prosinac 2019.)
Projekt financiran u cijelosti sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 936.014,28 kn


Sažetak
Projekt čiji je nositelj Međimurska županija, a projektni partneri Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, KUD Mura iz Murskog Središća te Matica umirovljenika Međimurske županije, odobren je u okviru poziva Umjetnost i kultura za starije, a financiran u cijelosti sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 936.014,28 kn.

PROBLEM čijem rješavanju projekt doprinosi je ograničena dostupnost kulturno-umjetničkog sadržaja starijim osobama, a posebno sadržaja prilagođenih njihovim interesima i potrebama.

CILJ PROJEKTA IMPULS za 54+ je povećati socijalnu uključenost osoba starijih od 54 g. iz depriviranih područja Međimurske županije pritom koristeći kulturno-umjetničke aktivnosti kao impuls za njihovu aktivaciju.
CILJNE SKUPINE su 110 osoba starijih od 54 g. koje su uključene u participativne kulturno-umjetničke radionice i 8 kulturnih djelatnika koji ojačavaju svoje kapacitete u području kulture, umjetnosti i medijacije za rad sa starijima.
Projekt IMPULS za 54+ usmjeren je na rješavanje problema socijalne isključenosti osoba starije životne dobi koje žive u ruralnim područjima Međimurske županije, naročito onih u nepovoljnom položaju bilo zbog razloga geografske izoliranosti, nepovoljnih financijskih prilika, neinformiranosti ili naprosto otežane i ograničene mobilnosti.

Projektnim aktivnostima omogućit će se socijalno uključivanje za 110 osoba starijih od 54 godine i to oni koji žive u geografski izoliranim i depriviranim mjestima na području Međimurske županije. Osobe starije životne dobi žive u ruralnim sredinama koje su geografski izolirane, nepovoljnih su financijskih prilika, teže su mobilni jer ne posjeduju svoj automobil ili ga više ne mogu voziti, teško se kreću pa trebaju pratnju za putovanje koju je teško osigurati, neki žive u samačkim domaćinstvima, neinformirani su o kulturno – umjetničkim sadržajima svoje sredine.
Projekt će utjecati na premošćivanje navedenih prepreka sljedećim aktivnostima:
• participativne kulturno-umjetničke radionice – učenje sviranja tambura i ostalih tradicionalnih instrumenata, učenje pjevanja, radionica folklora, radionice poticanja kulture čitanja, posuđivanje knjižne građe iz Bibliobusa u koji će se ugraditi rampa za lakši pristup osoba s invaliditetom;
• umjetnički projekti koje će sudionici predstaviti na javnim događanjima – gostovanja u Sloveniji i Mađarskoj, sudjelovanje na Festivalu starijih osoba;
• sudjelovanje korisnika na različitim kulturno–umjetničkim sadržajima -balet u Grazu, koncert u Zagrebu, posjet kulturnim događanjima u Sloveniji.
Radionice će se održavati u tri Centra kulturno-umjetničkih sadržaja koji su locirani u Murskom Središću, Nedelišću i Donjem Kraljevcu, sve lokacije će posjećivati i Bibliobus. Za sve sudionike bit će organiziran besplatni prijevoz u jedan od centara.

Projekt IMPULS za 54+ u brojkama u Knjižnici
U provođenju aktivnosti projekta sudjelovalo je 5 djelatnika Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, održano je 48 radionica na tri lokacije u Međimurskoj županiji (Nedelišće, Mursko Središće, Donji Kraljevec), 16 radionica po lokaciji. Održana su i 3 književna susreta s pjesnikinjom Vesnom Janković.

Osam djelatnika knjižnice sudjelovalo je na edukacijama za kulturne djelatnike u sklopu projekta, održane su dvije edukacije. Biblioterapija u obliku jednodnevne radionice i Mindfulness u obliku osam dvosatnih radionica koje su se održavale osam tjedana za redom.Nabavljeno je 450 knjiga, tiskani su straničnici i letak o prednostima čitanja.
Postavljena je rampa za invalide u Bibliobusu.