Informacije za korisnike

Upis i posudba
Upis

Članska prava korisnik ostvaruje upisom u Knjižnicu.
Upis u Knjižnicu naplaćuje se prema važećem cjeniku.
Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa, uz iznimku privremenih korisnika kojima članstvo vrijedi 60 dana.
Prilikom upisa korisnik je dužan predočiti osobni dokument sa slikom.
Dodatno umirovljenici moraju predočiti dokaz o mirovini, studenti indeks ili iksicu, nezaposleni potvrdu Zavoda za zapošljavanje.

Prilikom upisa korisnik dobiva člansku iskaznicu. Prava korisnik ostvaruje isključivo uz predočenje članske iskaznice. Član je dužan čuvati posuđenu građu, gubitak i oštećenje građe naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Posudba

Korisnik može posuditi 6 jedinica građe, 4 knjige i 2 DVD-a.
Knjige se posuđuju na 21 radni dan. Zvučne knjige posuđuju se na 21 radni dan.
Rok za vrećanje knjiga može se produžiti do 3 puta. Iznimka: rezervirani naslovi se ne produžuju!
Knjige možete produžiti unutar roka vraćanja telefonski ili osobno u Knjižnici. Knjige se mogu produžiti putem e-maila, telefonski ili online, dok ih nije moguće produžiti porukom na Facebook stranici Knjižnice.
Nakon isteka roka za povrat građe naplaćuje se zakasnina od 0,50 kn po danu i jedinici građe prema važećem cjeniku. U slučaju da se građa ne vrati 14 dana od roka isteka šalje se obavijest na kućnu adresu koja se naplaćuje 10,00 kn prema važećem cjeniku.
Po potrebi korisnik može posuditi više dodatnih knjiga na pomoćni džepić, pomoćni džepić naplaćuje se 8,00 kn prema važećem cjeniku.
Po potrebi korisnik može rezervirati knjigu, rezervacija se naplaćuje 5,00 kn.
Građa Studijskog odjela može se koristiti isključivo u prostoru Knjižnice.
Građa Zavičajne zbirke može se koristiti isključivo u prostoru Knjižnice.
Multimedijalna građa posuđuje se na rok oko 5 dana.

Multimedijalna građa ne može se produžiti. Nakon isteka roka za povrat građe naplaćuje se zakasnina od 5,00 kn po danu i jedinici građe prema važećem cjeniku.

Časopisi i dnevne novine koriste se isključivo u prostoru Knjižnice.
Fotokopiranje isključivo iz fonda Knjižnice u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.
Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u Republici Hrvatskoj pribavlja knjižna građa koju Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec ne posjeduje u svome fondu.

Usluga međuknjižnične posudbe dostupna je samo članovima Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec.


Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA - Uvjeti među knjižnične posudbe

Među knjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u Republici Hrvatskoj pribavlja knjižna građa koju Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec ne posjeduje u svome fondu. Usluga među knjižnične posudbe dostupna je samo članovima Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec. Pri izradi preslika Knjižnica je dužna poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu (NN 76/99, NN127/99, NN 67/01)

Druga knjižnica kao Posuditelj građe:
1. knjige posuđene međuknjižničnom posudbom mogu se koristiti isključivo u prostoru Knjižnice „Nikola Zrinski” Čakovec, iznimno ako knjižnica posuditelj da pismeno dopuštenje knjige se mogu posuđivati
2. rok korištenja građe koja sudjeluje u među knjižničnoj posudbi vremenski je ograničen zahtjevom knjižnice posuditelja
3. svaka knjižnica posuditelj , kojoj je upućen zahtjev za među knjižničnom posudbom, ima, u skladu sa svojim pravilnikom o posudbi, pravo odlučivanja koju će građu izuzeti iz među knjižnične posudbe.


Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec kao posuditelj građe:
1. iz među knjižnične posudbe izuzima se građa koju knjižnica posjeduje u jednom primjerku
2. iz među knjižnične posudbe izuzima se rezervirana građa
Cjenik
Pravilnik o uvjetima posudbe
Radno vrijeme

Radno vrijeme Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec

Radne subote za 2022. godinu

Radne subote

PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Darivanje knjiga knjižnici
Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec darove smatra dobrodošlima i prihvaća knjižničnu građu koja odražava interese i potrebe korisničke zajednice, a u skladu je s unaprijed određenim kriterijima nabave i izgradnje knjižničnoga fonda.

No, bez obzira na želju darovatelja da pomogne Knjižnici i primjereno udomi knjige ili drugu građu, darovi se uvijek ne uklapaju u stvarne potrebe korisnika i prostorne mogućnosti Knjižnice.

Iz navedenih razloga Knjižnica nije uvijek u mogućnosti prihvatiti sve ponuđene donacije.

Koje knjige Knjižnica najviše treba?

– knjige kojima možemo zamijeniti uništene knjige iz vlastitih zbirki

– knjige koje pripadaju zavičajnom izdavaštvu, u svrhu izgradnje i nadopune Zavičajne zbirke

Koje knjige Knjižnica ne uvrštava u svoje zbirke:

– uništene knjige (prljave, vlažne, podcrtane i išarane knjige, necjelovite knjige i slično)

– zastarjele knjige (neaktualna građa, sadržajno zastarjela građa, građa neprimjerena korisnicima, građa koja nije relevantna, dječje knjige koje više nisu privlačne današnjim generacijama i slično)

– dotrajale knjige (pohabane uslijed učestalog korištenja)

– knjige kojih Knjižnica ima u dovoljnom broju i u dobrom su stanju

– referentnu građu koju Knjižnica već ima

– školske udžbenike

– serijske publikacije

Postupanje s knjigama koje želite darovati Knjižnici „Nikola Zrinski” Čakovec:

– na adresu opci_odjel@kcc.hr obavezno pošaljite ispunjeni Obrazac za darivanje o darovanju građe (datum, ime i prezime darovatelja, e-mail) i popis knjiga sa sljedećim podacima:

Prezime, ime autora. Naslov. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

Preuzmi obrazac za darivanje građe

Ukoliko Knjižnica dio darovane građe smatra nepotrebnim za zadržavanje može građu proslijediti drugim knjižnicama, ustanovama, udrugama kojima bi ta građa bila potrebnija, darovati građu u humanitarne svrhe ili postupiti kao s drugom otpisanom knjižničnom građom.