Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” ČAKOVEC nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” ČAKOVEC koje se nalazi na adresi https://www.kcc.hr

 

Stupanj usklađenosti 

 

Mrežno sjedište https://www.kcc.hr  djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

  • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • dio poveznica vodi na dokumente (PDF i Excel) za koje se ne zna kakve su razine pristupačnosti
  • pojedine slike ne sadrže tekstualni opis, niti “alt” atribute
  • tekstualni sadržaj stranice nije poravnat ulijevo
  • dio poveznica unutar sadržaja nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • korisnicima nije omogućena navigacija tipkovnicom kroz sadržaj
  • povećanjem stranice ( Zoom ) opcija može rezultirati da se sadržaj teksta djelomično gubi

 


Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo procjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Izjava je zadnji put preispitana 24. srpnja 2020. KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” ČAKOVEC će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta sjedište https://www.kcc.hr  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.