Mreža knjižnica

Županijska mreža narodnih i školskih knjižnica

 

Mrežu narodnih i školskih knjižnica na području Međimurske županije čine ukupno 43 knjižnice od čega: 6 samostalnih narodnih knjižnica (Knjižnica “Nikola Zrinski” ČakovecKnjižnica i čitaonica grada PrelogaGradska knjižnica i čitaonica Mursko SredišćeKnjižnica i čitaonica ŠenkovecKnjižnica i čitaonica Goričan i Knjižnica i čitaonica Kotoriba); u sastavu Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec” djeluje Bibliobus sa 32 stajališta u međimurskim naseljima, poduzećima i domovima za starije i nemoćne osobe; 31 knjižnica osnovnih i 6 knjižnica srednjih škola.


MREŽA NARODNIH KNJIŽNICA I BIBLIOBUSNIH STAJALIŠTA