Narodne knjižnice

Prema UNESCO-vu Manifestu za narodne knjižnice, narodna je knjižnica mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješćivanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja.

Temeljne su zadaće narodne knjižnice, među ostalim, stvaranje i jačanje čitalačkih navika djece i mladih, potpora formalnom i doživotnom obrazovanju, poticanje kreativnosti, promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu, gajenje multikulturalnosti, osiguranje pristupa svim vrstama izvora znanja, razvijanje pismenosti i sl.

 


Adresar narodnih knjižnica Međimurske županije


Vodič kroz mrežu narodnih knjižnica