Ulaz u korisnički profil nalazi se u gornjem desnom uglu kataloga knjižnice – KORISNIK.

 

Za ulazak u korisnički profil potrebno je upisati broj članske iskaznice, te PIN koji se sastoji od datuma rođenja osobe na koju glasi iskaznica. Datum rođenja potrebno je upisati u traženom formatu DDMMGGG, (primjer ako je vaš datum rođenja 03. 03. 1980., vaš PIN je 0303980 )

 


 

Za produženje građe odabirete prvu opciju “Zaduživani naslovi (primjerci), zakasnine, opomene.
Za primjerke koji se mogu produžiti prikazana je poveznica “obnova”, klikom na poveznicu produžit će se naslov i prikazat će se novi rok posudbe.

 


Važno!

Rezerviranu građu, građu koja je tri puta produžena i građu u zakasnini nije moguće produžiti, isto tako produženje građe nije moguće ukoliko je isteklo članstvo.
Za sve nejasnoće obratite se knjižničarima.

Produženje knjiga, kao i do sad, moguće je osobno u knjižnici i/ili putem telefona 310 595 kućni 14 (Opći odjel) 16 (Stručni odjel) i 21 (Dječji odjel).