Procvjetajmo

Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, osmislila preventivni program pod nazivom „Procvjetajmo”. Riječ je u ciklusu od sedam radionica namijenjenih djeci osnovnoškolske dobi, s ciljem kreiranja djeci pristupačnog načina unapređivanja i učvršćivanja znanja i vještina potrebnih za uspješnu prilagodbu društvenoj okolini, školi, vršnjacima i izazovima društva. Radionice se provode od 2014. godine, u dogovoru s osnovnim školama grada Čakovca, u opuštenoj i pozitivnoj atmosferi knjižnične Igraonice. Teme radionica odnose se na promicanje nenasilja i zdravih životnih stilova na način da se pojedine teme obrađuju kroz čitanje književnih tekstova. Kroz vođeni razgovor, djeca nakon čitanja iznose svoje stavove i razmišljanja o temama zastupljenim na radionicama (tolerancija, emocije, solidarnost, rješavanje sukoba, obitelj, priroda oko nas, zdrava hrana). Atmosfera na radionicama je vrlo nesputana, te je svojom dinamikom bliska djeci. Stoga ona spontano i rado surađuju i iznose svoja razmišljanja. Kroz čitanje i razgovor o pročitanom uče se socijalnim vještinama, vještinama zdravog življenja, općim i specifičnim znanjima i vještinama samopomoći te ih se opskrbljuje kapacitetima za uspješno afirmiranje vlastitih snaga kroz mogućnost donošenja dobrih i pozitivnih odluka u životu. Radionice su evaluirane, te su uočene potrebe za kontinuiranim provođenjem i razvijanjem programa „Procvjetajmo”.

Program je predstavljen u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

Također, kao pozitivan primjer prakse predstavljen je na stručnom skupu Hrvatskog knjižničarskog društva ” Biblioterapijski pristup u radu s djecom i mladima”, koji je dostupan na youtube kanalu.

Voditelj programa: Blaženka Hunjadi-Bašek, knjižničarka