U katalogu pronađite naslov koji želite rezervirati, ako je rezervacija moguća pored naslova nalazi se link Rezerviraj. Kad se rezervirani primjerak vrati dostupnost knjige bit će vidljiva u korisničkom profilu i bit ćete obaviješteni telefonom.

Ako želite možete odustati od rezervacije klikom na poveznicu “odustajanje”.
Kod već pristigle građe nije moguće “odustajanje”.

Rezervacija građe naplaćuje se 0,70 € jednokratno po rezerviranom primjerku.
Za sve nejasnoće obratite se knjižničarima.