U katalogu pronađite naslov koji želite rezervirati, ako je rezervacija moguća pored naslova nalazi se link Rezerviraj.

Kad se rezervirani primjerak vrati dostupnost knjige bit će vidljiva u korisničkom profilu i bit ćete obaviješteni telefonom.


Ako želite možete odustati od rezervacije klikom na poveznicu “odustajanje”.
Kod već pristigle građe nije moguće “odustajanje”.
Rezervacija građe naplaćuje se 5,00 kn jednokratno po rezerviranom primjerku.
Za sve nejasnoće obratite se knjižničarima.