Školske knjižnice

Prema Standardu za školske knjižnice, školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja.

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice ističe ulogu školskih knjižnica u pružanju obavijesti i spoznaja bitnih za uključivanje učenika u suvremeno društvo znanja i informacija koje ih, u skladu s tim ciljevima, opskrbljuju vještinama za cjeloživotno učenje te razvijaju njihovu maštu i kreativnost.


Adresar osnovnoškolskih knjižnica Međimurske županije


Adresar srednjoškolskih knjižnica Međimurske županije


  • Upute i preporuke za obavljanje stručnih poslova:

Smjernice za reviziju i otpis knjižnične građe u školskim knjižnicama