Zavičajna zbirka

ZAVIČAJNA ZBIRKA “INSULANA”

Zavičajna zbirka postoji u sklopu Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec (prije “Knjižnice i čitaonice Čakovec”) od 1978. godine, a nazvana je INSULANA prema starorimskom nazivu za Međimurju, koji je glasio “INSULA MURO-DRAVANA”.

Zavičajna zbirka obuhvaća bibliotečni materijal koji se u bilo kom smislu odnosi na zavičaj.
Sadržajni motivi djela prikupljenih u zbirci, nude nam sliku o Međimurju, njegovoj povijesti, prirodi, topografiji, socijalnom stanju, ekonomskoj i političkoj strukturi, kulturnom stvaralaštvu, životu znamenitih ljudi, narodnim običajima …


Fond zavičajne zbirke sadržajno obuhvaća:


– publikacije objavljene na teritoriju Međimurja
– publikacije autora s područja Međimurja
– publikacije drugih autora koji se sadržajno odnose na Međimurje
– ostala građa lokalnog karaktera

Fond zbirke je većim dijelom formiran prikupljanjem poklona građana, posebice stara građa, dok se novija nabavlja kupnjom, poklonom autora ili obaveznim primjerom.
Prikupljanje građe obavlja se i otkupom iz antikvarijata, internet aukcija i dr.


U zavičajnu građu spadaju i dokumenti koji nisu umnoženi tiskom
– rukopisi, djela znamenitih ljudi zavičaja, te njihova korespondencija i bilješke
– geografske karte zavičaja
– audiovizualni materijal, muzičke ili govorne gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, CD ili DVD    diskovi …
– note, grafike, fotografije, filmovi, slajdovi, razglednice …
– sitni bibliotečni materijal: Leci,plakati, programi, pozivnice, prospekti …


Uvjeti korištenja

Fond zavičajne zbirke ne posuđuje se izvan Knjižnice i može se koristiti isključivo u Knjižnici u vrijeme rada voditelja Zavičajne zbirke.
Duplikati građe koja se nalazi u zavičajnoj zbirci, ako ih Knjižnica posjeduje, nalaze se u općem fondu knjižnice i mogu se posuđivati prema općim pravilima posudbe.

– POVIJEST
– SADRŽAJ
– MONOGRAFIJE
– SERIJSKE PUBLIKACIJE
– HEMEROTEKA
– PLANOVI MJESTA, ZEMLJOPISNE KARTE
– ZVUČNA I VIDEO GRAĐA
– RUKOPISI, OSTAVŠTINE
– SLIKOVNA GRAĐA, RAZGLEDNICE
– POLUPUBLIKACIJE
– EFEMERNA GRAĐA